ROSA COLL MUSQUERA

Ha mort als 83 anys, natural de Cistella, on
residia. Era vídua de Miquel Ortiz Daunis i tenia una filla.
L´enterrament se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la
parròquia de Cistella.

..

Tags:

      Memorali és un portal que recull i classifica, provinents de fonts públiques o publicades, les defuncions de diverses zones de Catalunya. Les defuncions estan classificades per comarca. També podràs trobar-hi les defuncions de les capitals de comarca, com ara les defuncions a Girona, defuncions a Manresa, defuncions a Berga, defuncions a Solsona, defuncions a Ripoll, defuncions a Figueres, defuncions a Terrassa, defuncions a Igualada, defuncions a Badalona, defuncions a Olot etc..