PAU ESPINAL VILA (Solsona)

Ha mort als 96 anys d’edat.

..