MARIA BONSFILLS GANGOLELLS (Riner, Freixinet)

MARIA BONSFILLS GANGOLELLS
Ha mort a l’edat de 93 anys. El
funeral tindrà lloc aquesta tarda a
les 4, a la parròquia de Freixinet.

Font: Solsonès

..

Tags: