JOSEP BERTRAN VILA (Camprodon)

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Bordas Borrull i tenia un fill. Residia a Camprodon. La cerimònia se cele brarà avui divendres, a les 11 del matí, a l’església de Santa Maria de Camprodon.

..

      Deixa la teva nota de condòl