ROSER SERRAT PICART

Ha mort als 84 anys. Era vídua de 2es núpcies de Jaume Prat Mas i tenia tres filles. Residia a Banyoles. L´enterrament se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Llorà.