PAQUITA BOSQUE GASULL (Vilafreser)

Ha mort als 88 anys. Tenia dos fills. Residia a Vilafreser.