MARIA SALA SOLER

Ha mort als 87 anys. Era vídua d´Esteve Reig
Terradas. Residia a Mata. L´enterrament se celebrarà demà ­diumenge, a
les 11 del matí, a l´església parroquial de Sant Andreu de Mata.

Tags: