MARIA GRAU CALBET (Banyoles)

Ha mort als 105 anys. Era vídua de Marc Canigó Serra i tenia dos fills. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui di jous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

..