MARIA COSTA PLANELLA

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Cruañas
Portas i tenia dos fills. Residia a Banyoles. L´enterrament se
celebrarà demà diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa
Maria dels Turers de Banyoles.