MARIA BOSSACOMA SERIÑÀ

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Miquel Oliveras
Mir i tenia dos fills. Residia a Banyoles. L´enterrament se celebrarà
avui divendres, a les 4 de la tarda, a l´església de Santa Maria dels
Turers de Banyoles.

..