TERESA MARTINELL ABRAS (Cassà de la Selva)

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Josep Pérez Romero i tenia dos fills. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.