MARÍA BENAVENTE BENAVENTE

Ha mort als 49 anys. Era casada amb José Granados
Quintana i tenia una filla. Residia a Girona. L´enterrament se
celebrarà avui dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia dels
Salessians de Girona.