JOAQUINA TORAL MARTÍNEZ «QUIMETA» (Girona)

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Jesús Barchín González i tenia tres filles. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia del Mercadal de Girona.