JOAN PELACH CAMPS (Estanyol)

Ha mort als 83 anys. Era vidu d’Asunció Noguer Figueres i tenia quatre fills. Residia a Estanyol.