JOAN FERRER PERAFERRER (Vilablareix)

Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Anna Angelats Esteve i tenia dues filles. Residia a Vilablareix. La cerimònia se cele brarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Vilablareix.

..

      Deixa la teva nota de condòl