FRANCISCO «CURRO» MERINO SÁNCHEZ (Girona)

Ha mort als 57 anys. Era casat amb Carmen Pérez Pozo i tenia dos fills. Residia a Girona. Ha mort als 57 anys. Era casat amb Carmen Pérez Pozo i tenia dos fills. Residia a Girona.