DOLORES LEON JAIME (Girona)

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Domingo Casado Ruiz i tenia quatre fills. Residia a Girona. L’enterrament se ce lebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia del Mercadal de Girona.

..

      Deixa la teva nota de condòl