CARME OLIVA MIR (Girona)

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Antoni Culubret Morató i tenia tres fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori de Girona.

<hr />

</div>
<script src=”https://app.involve.me/embed”></script>

<hr />

&nbsp;

..