2 notes de condòl
  1. Que la terra eten sigui lleu. Sempre et portare al meu cor. D.E.P.

  2. Un sento mol… Havian anat escola am el Ricard… Una a;braçada mol gran

    Deixa la teva nota de condòl