JUAN JIMÉNEZ POLAINO

El funeral tindrà lloc avui, a les 4 de la tarda, a la catedral de la Seu.

..