PILOU ELDA HIANNE

Ha mort als 65 anys a Figueres, natural de Luputa
(R.D. Congo). La seva companya, Josette Rull Grit. Residia a
Cabanelles. Serà incinerat avui dimarts a les 4 de la tarda al
crematori de la funerària Vicens de Figueres.