MARIA CORTAL PAGÉS (Navata)

Ha mort als 91 anys. Era víuda de Tomàs Saguer Burjó i tenia dos fills. Residia a Navata. L’enterrament se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Navata.