LOURDES NOGUERA PADROSA (Garriguella)

Ha mort als 87 anys. Era vídua en 1res noces de Miquel Juan Ventós i en 2nes noces de Joan Masardó Busquets i tenia dos fills. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Garriguella.

..

      Deixa la teva nota de condòl