LLIBERT CARRERAS I CARBÓ

Ha mort als 80 anys, natural de Sant Pere
Pescador, on residia. Era casat amb Roser Hugas i Pagès i tenia tres
filles. L´enterrament se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a
l´església parroquial de Sant Pere Pescador.