1 Comment
  1. Ho sento molt per la pèrdua del teu pare, descansa en pau.

    Família Armans Planells
    Familia Torres Planells

    Deixa la teva nota de condòl