JOAN VALLS CASANOVAS

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Concepció
Llach Martí i tenia dos fills. Residia a l´Armentera. L´enterrament se
celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l´església parroquial de
l´Armentera.