ENRIQUETA TEIXIDOR I AUGUET

Ha mort als 90 anys, natural de Castelló
d´Empúries. Era vídua de D´Onofre Tubau i Roig i tenia una filla.
Residia a Sant Pere Pescador. L´enterrament se celebrarà avui dimarts a
les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere Pescador.