ENRIC SERRATOSA I RUBAU

Ha mort als 78 anys, natural de Palafrugell. Era
vídu de Victòria Camós i Oliveras i tenia una filla. Residia a Castelló
d´Empúries. L´enterrament se celebrarà avui dimarts a les 4 de la
tarda, a la parròquia de la Basílica de Santa Maria de Castelló
d´Empúries.