RAMON BOSCH VIDAL (Calders)

Ha mort a l’edat de 86 anys.

..