TERESA MARIA COLOMER BALDRICH (Blanes)

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Josep Valls Masmiquel. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

..

      Deixa la teva nota de condòl