QUIMETA PAGÈS COSTA (Breda)

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Esteve Serra Grèbol i tenia dos fills. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Breda.