MARIA ROSA VILARET PORTAS

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Maria
Guinart Rotllan i tenia dos fills. Residia a Blanes. L´enterrament se
celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a l´església parroquial de
Santa Maria de Blanes.