MARIA ROSA DÉU ROS

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Bofill
Casassas i tenia un fill. Residia a Riudellots de la Selva.
L´enterrament se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a
l´església parroquial de Riudellots de la Selva.