MARIA REYES CRESPO (Blanes)

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Salvador Magí Pagès. Residia a Blanes.