MARIA GOL VIÑAS

Ha mort als 86 anys, natural de Tossa de Mar, on
residia. Era vídua d´Emili Oller Mateo i tenia dos fills. L´enterrament
se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de
Tossa de Mar.