LUIS ÁVALOS DÍAZ

Ha mort als 82 anys. Era casat amb María Vargas
Alcalá i tenia tres fills. Residia a Blanes. L´enterrament se celebrarà
avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Teresa de
Blanes.