JUANUCO MAGDALENO SANZ

Ha mort als 47 anys. Era casat amb Esther Gascon
Sanz i tenia dos fills. Residia a Riudellots de la Selva. L´enterrament
se celebrarà avui dijous a les 12 del migdia, al Tanatori de Girona.