JOAN ASTURIOL DURBAU

Ha mort als 89 anys. Era vidu de Maria Espriu
Bota i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners.
L´enterrament se celebrarà avui diu­menge, a les 12 del migdia, a
l´església parroquial de Santa Coloma de Farners.