HIPÓLITA BOLÍVAR MUÑOZ

Ha mort als 80 anys. Era casada amb Joan Miquel
Martí Santiago i tenia 7 fills. Residia a Sils. L´enterrament se
celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sils.