EMILIO SAYAS FERRER (Blanes)

Ha mort als 82 anys. Era vidu. Residia a Blanes.