CONCEPCIÓ BOSCH MORAGAS (Anglès)

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Jubantench Ripoll i tenia dues filles. Residia a Anglès.