CARMEN CASTRO LÓPEZ

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Miguel
Fernández Redondo i tenia quatre fills. Residia a Blanes. Se celebrarà
una cerimònia avui dimarts a les 6 de la tarda al tanatori de Blanes.