ANTONIA HERNÁNDEZ ZAMORA

Ha mort als 89 anys. Era vídua d´Alfonso Mulero
Gómez i tenia dos fills. Residia a Anglès. L´enterrament se celebrarà
avui divendres, a les 6 de la tarda, a l´església parroquial d´Anglès.