Quaranta-tresè aniversari de la mort d’
Anna M. Rius Pastor
Que morí, víctima d’accident, el dia 27 d’abril del 1976, als 13 anys d’edat.
La seva mare, pare (†), germanes, cunyats, nebots i altres familiars, que no l’obliden, preguen l’ofrena d’una pregària.
Manresa, 27 d’abril del 2019

..