NATIVITAT FONT CASTANY (Olot)

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Pere Pladeveya Font. Residia a Olot.