MARGARITA TEIXIDOR BARTRINA (Olot)

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Lluís Boix Codina i tenia un fill. Residia a Olot. El funeral se celebrarà a Olot.