LOURDES SOLÀ CANALIAS (Olot)

Ha mort als 77 anys. Era vídua de Josep Coll Brunsó i tenia dos fills. Residia a Olot.