FRANCISCA COLOMER ESPUÑA (Riudaura)

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Vicenç Costa Costa. Residia a Riudaura. La cerimònia se celebrarà en la intimitat familiar.

..

      Deixa la teva nota de condòl