MARIA OLIU MUNTANÉ (Ger)

MARIA OLIU MUNTANÉ
El funeral tindrà lloc avui, a les 11
del matí, a l’església de Santa Coloma
de Ger.

Font: Cerdanya

Tags: