MARIA GASTÓ LLOMBART (Isòvol)

Ha mort als 89 anys. El funeral, a les 11, a l’església de Sant Miquel.

..